Författare: Mattias Collin

Kallelse till ordinarie föreningsstämma   Datum 2020-05-19 Tid 19:00 Plats Föreningslokalen i källaren Neversvägen 39 Pga av corona-pandemin finns möjlighet att poströsta (se bilaga) samt delta elektroniskt. Om ni önskar delta elektroniskt vänligen mejla till styrelsen@brfsolfangaren5.se eller lägg en lapp …

Årsstämma 19 maj kl 19:00 Läs mer »

http://m.info.comhem.se/nl/jsp/m.jsp?c=%2ByvpAfUbnZKYRbJwUM27%2BQ%3D%3D

http://m.info.comhem.se/nl/jsp/m.jsp?c=CMBGx%2FWn9RTp%2BEegcI3i4A%3D%3D