Avgifter

Aktuella månadsavgifter 2014

Area Typ Månadsavgift
51 kvm 1 rok 3747 kr/mån
68 kvm 2 rok 4888 kr/mån
84 kvm 3 (2) rok 5942 kr/mån
92 kvm 3 rok 6427 kr/mån
106 kvm 3 (4) rok 7277 kr/mån
Övrigt
Parkeringsplatser Bil under tak 400 kr/mån
Bil på tak 250 kr/mån
MC 125 kr/mån
Överlåtelseavgift 2.5 % av basbeloppet
Pantförskrivningsavgift 1.0 % av basbeloppet

Not: Månadsavgifterna justeras upp med 2 % under 2015.