Hemförsäkring

Det är viktigt att ha bostaden försäkrad mot bland annat brand och stöld. När du bor i bostadsrätt är det även viktigt att teckna en tilläggsförsäkring, så kallad bostadsrättstillägg.

Från och med 2010-01-01 ingår bostadsrättstillägget i föreningens gemensamma fastighetsförsäkring. Det innebär att din bostadsrättslägenhet är försäkrad genom föreningen, vilket gör att du kan ta bort denna del ur din egen privata hemförsäkring.

Detta skyddar dig då du orsakar skador på annans lägenhet. Det kan till exempel vara din tvättmaskin som ger vattenskador hos grannen under. Berätta för försäkringsbolaget att du bor i bostadsrätt för att få tips och råd om den försäkringslösning som passar dig bäst.

Välj rätt hemförsäkring

Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättsinnehavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även kyl, frys och spis och liknande, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera.

Läs mer på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats, Bostadsrätt och försäkring –  Konsumenternas försäkringsbyrå