Pantsättning

En bostadsrättshavare kan pantsätta rätten att förfoga över sin lägenhet som säkerhet för ett lån. Man brukar säga att man belånar bostadsrätten eller att bostadsrätten pantsätts.

Denuntiation

En pantsättning av en bostadsrätt blir giltig när bostadsrättsföreningen underrättas om pantsättningen, så kallad denuntiation. Föreningen ska då enligt lag registrera underrättelsen i den lägenhetsförteckning som föreningen är skyldig att föra.

En bostadsrätt kan pantsättas antingen som säkerhet för en viss kredit eller för samtliga krediter en låntagare har (generell säkerhet)

Det går också att pantsätta till ett visst begränsat belopp.

Gemensam bostad

Bostadsrättshavarens make, registrerade partner eller sambo måste godkänna pantsättningen om det är deras gemensamma bostad. Annars är pantsättningen inte giltig.

Det går också att andrahandspantsätta en bostadsrätt. Även då ska föreningen meddelas för att pantsättningen ska vara giltig.

Pantsatt bostadsrätt kan överlåtas

Det finns inget som hindrar dig från att sälja eller ge bort din bostadsrätt. Det går också att testamentera eller bodela bort bostadsrätten eller låta den gå i arv. Långivaren har panträtten kvar och den följer med bostadsrätten vilket innebär att den som övertar bostadsrätten även övertar betalningsansvaret för de lån bostadsrätten pantsatts för.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift är en avgift för föreningens arbete med anteckning om pantsättning i föreningens lägenhetsförteckning.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt tar bostadsrättföreningen ut en avgift på 1% av ett prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är fn. 42800kr.
Detta finns reglerat i föreningens stadgar §7 – Avgifter.

Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.
Pantsättningsavgiften (2011) är 428 kr

Kontaktuppgift

Malin Lundin
Tfn 046-1655654  Fax 046-152806
Epost: malin.lundin@riksbyggen.se
Postadress
Skiffervägen 86
Box 86
Box 240 04
224 21  LUND