Föreningens stadgar

I stadgarna beskrivs  reglerna för föreningens verksamhet.

Av stadgarna framgår vilka  skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättshavare och föreningen har mot  varandra.

Att läsa igenom stadgarna är ett bra sätt att få en överblick  hur bostadsrättsföreningen arbetar och få veta vilka allmänna regler som  gäller.

Utöver föreningarnas stadgar är det i första hand Bostadsrättslagen som  reglerar förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och medlemmarna och  beskriver hur föreningen ska förvaltas.

Klicka här för att ladda ned föreningens  stadgar (pdf-dokument)

Saknar du Pdf-läsare kan du ladda ned den här