Samfälligheten

Samfälligheten Solfångaren består av IKANO Fastigheter, Brf Solhöjden och Brf Solfångaren 5 i Lund.

Detta hanteras av samfälligheten Solfångaren.

Vår förening ingår i en gemensamhetsanläggning som omfattar parkeringshus, gästparkering, allmänna ytor, skötsel av gång- och cykelväg, underhåll av lekplats, klippa och hålla i ordning gräsmattor och buskar med mera.

Vår förenings representanter i Samfälligheten Solfångaren:

Mats Galbe [Ordinarie]
[Lgh. 844] Epost: mats.galbe@brfsolfangaren5.se

Fredrik Schultheiss [Suppleant]
[Lgh. 722] Epost: fredrik.schultheiss@brfsolfangaren5.se