Samfälligheten

Samfälligheten Solfångaren består förutom vår förening av Brf Solhöjden på Neversvägen 31-35 samt Heimstadens fastigheter på Neversvägen 41-45.

Detta hanteras av Samfälligheten Solfångaren.

Vår förening ingår i en gemensamhetsanläggning som omfattar parkeringshus, gästparkering, allmänna ytor, skötsel av gång- och cykelväg, underhåll av lekplats, klippa och hålla i ordning gräsmattor och buskar med mera.

Vår förenings representanter i Samfälligheten Solfångaren:

Stefan Johansson [Ordinarie]
stefan.johansson@brfsolfangaren5.se

Andreas Nilsson [Suppleant]
andreas.nilsson@brfsolfangaren5.se