Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 

Datum

2020-05-19

Tid

19:00

Plats

Föreningslokalen i källaren Neversvägen 39

Pga av corona-pandemin finns möjlighet att poströsta (se bilaga) samt delta elektroniskt. Om ni önskar delta elektroniskt vänligen mejla till styrelsen@brfsolfangaren5.se eller lägg en lapp med namn och kontaktuppgifter i någon av styrelsen brevlådor senast 12:00 den 18 maj. Vi uppmanar alla som tillhör riskgrupper att i första hand utnyttja någon av dessa två möjligheter.

Vi kommer att möblera lokalen luftigt enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Om dessa riktlinjer ändras så att fysisk stämma inte alls kan genomföras kommer vi att meddela detta skriftligt och hela stämman genomförs genom poströstning. Om någon poströstat, men senare väljer att vara med på plats, så makuleras poströsten i samband med kontroll av röstlängden.

Väl mötta skriftligt, elektroniskt eller på plats!

/Styrelsen

 

Bilagor (läggs i alla boendes brevlådor, samt finns i Mitt Riksbyggen under dokument)

  1. Dagordning
  2. Årsredovisning (har utdelats tidigare)
  3. Blankett för poströstning (lämnas senast 12:00 den 18/5 i någon av styrelsen brevlådor).
  4. Fullmaktsblankett (ombudet tar med till stämman eller lämnas i någon av styrelsens brevlådor senast 18:00 den 19/5).

http://m.info.comhem.se/nl/jsp/m.jsp?c=%2ByvpAfUbnZKYRbJwUM27%2BQ%3D%3D

http://m.info.comhem.se/nl/jsp/m.jsp?c=CMBGx%2FWn9RTp%2BEegcI3i4A%3D%3D

 

Som medlemmar i Riksbyggens intresseförening har det avtalats fram ett antal rabatter som kan vara av intresse. Följ länken och skriv ut bladet för att utnyttja erbjudandena!

http://www.ifsyd.se/nytta.html

Solfångarnytt Oktober 2019

Styrelsen har tagit beslut att miljöhusen ska få nya dörrar, vilka kommer att installeras under hösten. 

Hej! Detta är det nya nyhetsflödet av Brf. Solfångaren 5.

Vår hemsida har nu ett flöde där de senaste nyheterna om vad som händer i vår bostadsrättsförening visas. Länkar till de senaste nyheter visas på hemsidans startsida.