Boende

Husen utgör ett härligt blickfång, som understryks av det fantastiska läget uppe på Brunnshög.

BrfSolfångaren

Ljus och kontraster

De ljusa putsade fasaderna samspelar med de kontrastfärgade partierna och skapar en spännande dynamik.

På gårdarna finns planterade träd och gröna gräsytor, med stenbelagda och asfalterade gångstigar. Här finns det utrymme för både lek, samvaro och spontana möten. I kvarteret finns även ett parkeringshus, som är till hälften nedsänkt och klätt med träpanel för att smälta in fint i den omgivande miljön.

Lägenheterna i Brf Solfångaren 5 – oavsett vilken lägenhetsstorlek det rör sig om – präglas av ljus och rymd med en modern öppen planlösning med generös takhöjd. De generösa fönsterpartierna bjuder på ett härligt panorama som ständigt förändras över dygnets alla timmar och med årstidernas växlingar.

Stor vikt har lagts på att skapa ett funktionellt boende med praktiska arbetsytor, material och utformande präglas av en hög kvalitet i varje detalj.