Andrahandsuthyrning

Huvudregeln för andrahandsuthyrning

Huvudregeln är att styrelsens samtycke krävs för andrahandsuthyrning. Tag därför kontakt med styrelsen om denna fråga skulle bli aktuell för dig.

Ansökningsblankett

För information och ansökningsblanketter gå till Mitt Riksbyggen.

Förutsättningar för tillstånd till andrahandsuthyrning

Man brukar tala om beaktansvärda skäl när en styrelse skall godkänna andrahandsuthyrning.

Beaktansvärda skäl kan vara av varierande slag och bedömas från fall till fall.

Exempel på beaktansvärda skäl:

– Långtidsvård på sjukhus
– Arbete på annan ort
– Vård av anhörig
– Studier eller (tillfälligt) arbete på annan ort
– Utlandstjänstgöring

Det kan också vara att man är sambo på prov, dvs. under en tid i början av ett samboförhållande (dock inte vid samboende med t.ex. kamrat eller släkting).

När förälder vill hyra ut mindre lägenhet till sitt barn.

Då bostadsrättshavaren dör brukar dödsboet få hyra ut fram till arvskifte är klart, även om detta drar ut på tiden.

Hur lång tid får lägenheten hyras ut? – ansvar

Var ute i god tid (gärna 6- 8 veckor innan) om du har för avsikt att ansöka om andrahandsuthyrning, då styrelsen måste få tid att behandla ditt ärende på nästkommande styrelsemöte som hålls ungefär en gång per månad.

Tillstånd till andrahandsuthyrning gäller under en begränsad tid av ett år.

För önskemål om ytterligare förlängd uthyrningstid krävs ny ansökan i god tid (gärna 6-8 veckor innan) före utgången av första beviljade ansökan.

Möjlig förlängning är då max 6 månader.

Uthyrningen får inte vara tillsvidare.

Observera att det är du som hyr ut i andra hand som har ansvaret att skyldigheterna gentemot föreningen uppfylls, dvs. att månadsavgift betalas, stadgarnas följs etc.

Befogad anledning att vägra andrahandsuthyrning

Föreningen kan anse att det är befogad anledning att vägra samtycke till andrahandsuthyrningen om andrahandshyresgästen inte är skötsam eller när uthyrningen blir långvarig.

Du kan överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden

Skulle det vara så att du får ett nej av styrelsen för ditt önskemål om att få tillstånd till andrahandsuthyrning av din lägenhet så kan du alltid överklaga detta beslut i Hyresnämnden.

Otillåten andrahandsuthyrning

Hör alltid med styrelsen först om det blir aktuellt med andrahandsuthyrning så undviker du att den blir otillåten.

Hyr Du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar Du att förverka nyttjanderätten till lägenheten.