Inglasning av balkong

För inglasning av balkong krävs bygglov. Vi hade ett generellt bygglov som gällde till 2011-04-25. Det innebär att arbetet då skall vara avslutat. Därefter måste man ansöka om nytt bygglov.

Kontakta styrelsen och/eller Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun angående bygglovsprocessen för inglasningar.

Leverantörer av inglasning av balkong:

Boltenstern Trading AB

Windoor Sverige AB