Solfångarnytt

Medlemsinformation för boende i Brf Solfångaren 5 i Lund

Solfångarnytt i din postbox

Några gånger per år kommer styrelsen skicka ut aktuell medlemsinformation.

Är det något ni tycker saknas i medlemsbladet eller själva vill bidra med information kontakta styrelsen.

styrelsen@brfsolfangaren5.se