Valberedningen

Föreningsstämman har utsett följande personer att ingå i  valberedning i Brf. Solfångaren 5 i Lund:

Valberedning

Anders Glänneskog [Sammankallande]

Gunila Erlandson[Ledamot]

Kontakta valberedningen
valberedningen@brfsolfangaren5.se

Valberedningens uppgift

Det är föreningsstämman som utser valberedningen. Föreningens valberedning består av minst två personer, varav en sammankallande.

Valberedningen har en viktig uppgift, och den bör arbeta mycket självständigt.

Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

Att tänka på om du blir tillfrågad

Om någon frågar dig om du vill sitta med i styrelsen, eller inneha ett annat förtroendeuppdrag, känns det ofta smickrande. Det ligger nära till hands att direkt tacka ja, och betrakta förfrågan som ett bevis på att du är duktig. Men så enkelt är det inte. Du bör noga tänka över vad som krävs av dig som styrelseledamot.

Först och främst bör du fundera över om du har den kompetens som krävs för att sitta i styrelsen. Därefter bör du överväga om du har tillräckligt intresse av att sätta dig in i föreningens verksamhet och leda denna. Slutligen är frågan om du har tillräckligt med tid för uppdraget. Du bör kunna avsätta regelbundet tid för detta förtroendeuppdrag. Tidvis kan det vara en hel del tid till möten och planering, arbete i arbetsutskott samt tid till telefonsamtal etc.

Läs mer här om styrelsen >>

Valberedningen ger förslag till föreningsstämman

Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som skall väljas till styrelseledamöter, suppleanter, samt revisor. Det är lämpligt att ta med valberedningens förslag i kallelsen till föreningsstämman så medlemmar kan tänka igenom förslagen inför omröstningen.

Det är inget som hindrar att valberedningen föreslår sin egna ledamöter till styrelseledamöter, suppleanter, revisor eller om det förekommer andra förtroendeuppdrag. Det är också tillåtet att andra än valberedningen på föreningsstämman avge förslag till personer som de anser vara lämpliga för ett specifikt förtroendeuppdrag.

Skicka förslag till valberedningen på dig själv eller någon annan

Är du intresserad av dessa frågor och kanske i framtiden vill inneha förtroendeuppdrag i föreningen så rekommenderas boken Bostadsrätt, författare Björn Lundén & Ulf Svensson, eller liknande för att vara förberedd att kunna arbeta med dessa frågor.
Att läsa allt som står på denna hemsida kan vara en bra grund att börja med.

Valberedningen tar tacksamt emot din intresseanmälan för förtroendeuppdrag eller ditt förslag på personer som kan vara lämpliga och intresserade av sådana uppdrag.