Förvaltningen

Översiktsbild över bostadsområdet som består av
Brf Solfångaren 5 i Lund (två hus längst ned till höger),
Brf Solhöjden (tre hus längst upp till vänster)
och Heimstaden Hyresfastigheter (tre hus högst upp till höger).