Andrahandsuthyrning

Huvudregel för andrahandsuthyrning

Styrelsens samtycke krävs för andrahandsuthyrning. Tag därför alltid kontakt med styrelsen så snart som  möjligt om det skulle  skulle bli aktuell för dig. Det är väldigt viktigt att vara ute i god tid, gärna 6-8 veckor innan, då styrelsen behöver tid att behandla ditt ärende på nästkommande styrelsemöte som hålls ungefär en gång per månad.

Hur du ansöker

För ytterligare information och ansökningsblanketter logga in på Mitt Riksbyggen.

Förutsättningar för tillstånd till andrahandsuthyrning

Man brukar tala om beaktansvärda skäl när en styrelse skall godkänna andrahandsuthyrning. Beaktansvärda skäl kan vara av varierande slag och bedömas från fall till fall. Några exempel på beaktansvärda skäl:

  • Långtidsvård på sjukhus eller vård av anhörig
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Utlandstjänstgöring
  • Om bostadsrättshavaren avlider förekommer det att dödsboet hyr ut till arvskifte är klart.
  • Att man är sambo på prov. Dvs. att under en tid i början av ett nytt samboförhållande, detta gäller dock inte vid samboende med t.ex. kamrat eller släkting.

Hur lång tid får lägenheten hyras ut?

Tillstånd till andrahandsuthyrning gäller under en begränsad tid av ett år. Önskar ni förlängd uthyrningstid krävs ny ansökan, åter igen i god tid, gärna 6-8 veckor innan utgången av den första beviljade ansökan. Möjlig förlängning är då max 6 månader.

Notera att andrahandsuthyrning ej får vara tillsvidare.

Fortsatt ansvar

Observera att det är du som hyr ut i andra hand som fortsatt har ansvaret att skyldigheter gentemot föreningen uppfylls, dvs. att månadsavgift betalas, stadgarnas följs etc.

Befogad anledning att vägra andrahandsuthyrning

Föreningen kan anse att det är befogad anledning att vägra samtycke till andrahandsuthyrningen om andrahandshyresgästen inte är skötsam eller när uthyrningen blir långvarig.

Du kan överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden

Skulle det vara så att du får ett nej av styrelsen för ditt önskemål om att få tillstånd till andrahandsuthyrning av din lägenhet så kan du alltid överklaga detta beslut i Hyresnämnden.

Otillåten andrahandsuthyrning

Hör alltid med styrelsen först om det blir aktuellt med andrahandsuthyrning så undviker du att den blir otillåten.

Hyr Du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar Du att förverka nyttjanderätten till lägenheten.