Solfångarnytt 2024 Februari-Mars

Årsstämma 2024

Preliminärt datum: Måndag 6e Maj

Plats: Styrelserummet i hus 39

Senaste datum att skicka in motioner till styrelsen: 6 April

 

Intresserad av att arbeta i bostadsrättsföreningens styrelse?

Ta gärna kontakt med vår valberedning: Meike Rönn & Claes Jonsson om du är nyfiken!

Epost: valberedningen@brfsolfangaren5.se

 

Uppdatering av vår hemsida

Föreningens hemsida (https://www.brfsolfangaren5.se/) har fått sig en ordentlig genomgång och eventuell gammal information har nu uppdaterats! Ta gärna en titt då det finns mycket nyttig information för medlemmar, och meddela gärna styrelsen om det är någon information ni saknar.

 

Numera publiceras även solfångarnytt på hemsidan istället för att delas ut separat till varje lägenhet.

 

Nytt från Samfälligheten

·       Revidering av samfällighetens underhållsplan pågår

·       Någon har tidigare knäckt bommen på övre plan i parkeringshuset, detta har åtgärdats i februari.

·       Pågående diskussion om kostnad för snöröjning.

 

Frågor?

Har ni några frågor går det fint att kontakta styrelsen via epost:
styrelsen@brfsolfangaren5.se