Solfångarnytt 2023 November

Avgiftshöjning 2024

På senaste styrelsemötet gick vi igenom föreningens ekonomi och budget inför det kommande året tillsammans med Riksbyggen. Drifts- och räntekostnader fortsätter stiga även under 2024. Styrelsen beslutade om en höjning av månadsavgiften på 10% från 2024-01-01.

 

Översvämning

Torsdag den 16e november regnade det åter tungt i Lund och samfällighetens parkeringshus översvämmades för andra gången på kort tid. Styrelsen representant i samfälligheten kommer lyfta frågan kring möjligheter för eventuella förebyggande åtgärder.

Ha gärna i åtanke är att alla medlemmar kan och bör felanmäla denna typ av akuta problem så snart de uppdagas. Du når Riksbyggen dygnet runt genom att ringa 0771 – 860 860.

 

Solfångarnytt

Från och med nästa år kommer Solfångarnytt övergå till ett digitalt format. Istället för att delas ut i pappersformat kommer det tillgängliggöras via föreningens hemsida: https://www.brfsolfangaren5.se/

En kopia kommer även sättas upp på anslagstavlan i respektive trapphus.

 

Brandskydd

Nu när mörkret lagt sig och många börjat tända ljus om kvällarna vill styrelsen passa på att påminna om vikten av allas individuella arbete med brandskydd.

Den vanligaste orsaken till brand i hemmet är enligt Brandskyddsföreningen dock inte tända ljus, utan spisen. Vanligen i form att man glömmer mat på plattan eller får igång spisen av misstag. Mer information hittar ni på t.ex. https://www.brandskyddsforeningen.se/.

Här kommer dock några konkreta tips för ökad brandsäkerhet:

  • Kontrollera batteriet i din brandvarnare!
  • Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.
  • Håll alltid levande ljus under uppsikt.
  • Och sist men inte minst, skaffa en egen brandsläckare
    För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg.

 

Frågor?

Har ni några frågor går det fint att kontakta styrelsen via epost:
styrelsen@brfsolfangaren5.se