Solfångarnytt 2023 Oktober

 

Felanmälan till Riksbyggen

Styrelsen vill påminna om att alla medlemmar kan felanmäla t.ex. akuta problem, dygnet runt, till Riksbyggen genom att ringa 0771 – 860 860, eller besöka hemsidan och gå till ”Mitt Riksbyggen”: https://mitt.riksbyggen.se/

Undantaget vår porttelefon som skall felanmälas direkt till styrelsen.

 

Fläktar i kök och badrum

Det är inte tillåtet att installera nya typer av fläktar än redan befintlig utrustning i badrum och kök, då detta sätter hela fastighetens fläktsystem ur balans. Om ni har gjort liknande installation, vänligen kontakta styrelsen.

 

Parkering på området

Det har noterats en ökad mängd felparkeringar på området, detta innefattar tyvärr även samfällighetens grönytor. För allas säkerhet och trevnad uppmanas medlemmar att tänka en gång extra på vart det är tillåtet att parkera innan ni parkerar och lämnar bilen.

 

Källarförråd

Med senaste tidens regnoväder i åtanke rekommenderar styrelsen alla medlemmar att för säkerhets skull se över hur ni förvarar saker i era källarförråd.

 

Porttelefon

Ett förtydligande till tidigare instruktioner gällande porttelefon:
Det är alltså ”5” man skall trycka för att öppna när man mottar samtal från porttelefonen.

 

Nyheter från samfälligheten

Samfälligheten kommer att byta ut armaturer för ytterbelysningen i området.

 

Frågor?

Har ni några frågor går det fint att kontakta styrelsen via e-post:
styrelsen@brfsolfangaren5.se