Hemförsäkring

Det är viktigt att ha sin bostad försäkrad, när du bor i bostadsrätt är det även viktigt att teckna en tilläggsförsäkring, så kallad bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget ingår i föreningens gemensamma fastighetsförsäkring, vilket betyder att du inte behöver teckna just denna del i din privata hemförsäkring.

Detta skyddar dig om du orsakar skador på annans lägenhet, t.ex. om din tvättmaskin läcker och orsakar vattenskador hos grannen under.

Här finns försäkringsbevis samt information hur skadeanmälan går till: Försäkringsbevis 2019