Föreningens revisorer

Föreningens revisorer är medlemmarnas kontrollorgan och har till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll. Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse som behandlas på föreningsstämman.

Auktoriserad revisor

Faktor AB

Hemsida https://faktor.se/


Intern revisor

Föreningen har även en intern revisor, en post som väljs ett år i taget. För 2023 innehas posten av Jens Trulsson.