Valberedningen

Föreningsstämman har utsett följande personer att ingå i valberedning i Brf. Solfångaren 5 i Lund:

Meike Rönn & Claes Jonsson

Kontakta valberedningen: valberedningen@brfsolfangaren5.se

Valberedningens uppgift

Det är föreningsstämman som utser valberedningen. Valberedning består av minst två personer, varav en sammankallande. De har en viktig uppgift, att till föreningsstämman lämna förslag på personer som kan väljas till alla förtroendeposter inom föreningen. Den bör därför arbeta både proaktivt och självständigt.

Skicka förslag till valberedningen

Är du intresserad av att arbeta för föreningens bästa och kan tänka dig att ta på dig ett förtroendeuppdrag? Valberedningen tar tacksamt emot din intresseanmälan eller ditt förslag på personer som du anser lämpliga för sådana uppdrag.

Läs mer här om styrelsen här