Gemensamhetsutrymmen

Aktivitetsrum

Föreningen har ett aktivitetsrum med några träningsmaskiner, bordtennisbord, träningsredskap, böcker, sällskapsspel m m. Lokalen finns i källaren i hus 8 (Neversvägen 37), och får användas mellan 08.00 och 22.00 alla dagar.

Cykelrum

I källaren i varje hus så finns det ett cykelrum. Ställ cykeln på anvisad plats för att så många cyklar som möjligt skall få plats. Cyklar får ej ställas utanför lägenheterna.

Gemensamhetslokal / Styrelserum

Bostadsrättsföreningen har en gemensamhetslokal / styrelserum. Denna finns i källaren i hus 7, Neversvägen 39.

Soprum

Det finns två gemensamma sophus i vår förening. Ett för varje hus. Här finns det sopkärl för källsortering av tidningar, kartong, glas, metall, plast och batteri.

Det är viktigt att sopsortera rätt både av miljöskäl men även av ekonomiska skäl. Det är vi själva tillsammans som betalar avgifterna för detta och avgiften blir högre om man sopsorterar felaktigt.

På portalen sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan:  – Naturvårdsverket  – El-kretsen – Förpacknings- och tidningsinsamlingen – Avfall Sverige

Läs även på SYSAV

Förråd

Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren som är märkt med lägenhetsnummer. Lås alltid förrådet, även i de fall det inte används.