Hemförsäkring

Det är viktigt att ha bostaden försäkrad mot bland annat brand och stöld. När du bor i bostadsrätt är det även viktigt att teckna en tilläggsförsäkring, så kallad bostadsrättstillägg.

Observera att bostadsrättstillägget ingår i föreningens gemensamma fastighetsförsäkring. Det innebär att din bostadsrättslägenhet är försäkrad genom föreningen, vilket gör att du kan ta bort denna del ur din egen privata hemförsäkring.

Detta skyddar dig då du orsakar skador på annans lägenhet. Det kan till exempel vara din tvättmaskin som ger vattenskador hos grannen under.

Här finns försäkringsbevis samt information hur skadeanmälan går till:

Försäkringsbevis 2019