Föreningens revisor

Föreningens revisor är medlemmarnas kontrollorgan och har till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll.
Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse som behandlas på föreningsstämman.

Auktoriserad revisor

YREV AB
Håkan Ekstrand
Telefon 0411-137 45
Hemsida. www.yrev.se