Gemensamhetsutrymmen

Aktivitetsrum

Föreningen har ett gemensamt aktivitetsrum i bottenplan på Neversvägen 37. Här finns några träningsmaskiner, bordtennisbord, träningsredskap, böcker, sällskapsspel mm. Lokalen får användas av medlemmar mellan 08.00 och 22.00 alla dagar.


Cykelrum

Cykelrum finns tillgängliga i källaren i vardera hus. Vänligen ställ cykeln på anvisad plats så att så många cyklar som möjligt får plats. Notera att det ej är tillåtet att förvara cyklar i trappuppgång eller andra gemensamma utrymmen.


Förråd

Varje lägenhet har ett tillhörande förråd i källaren som är märkt med lägenhetsnummer. Lås alltid förrådet, även i de fall det inte används.

Tänk på att det inte är tillåtet att förvara t.ex. följande i förråden:

  • Brandfarliga saker såsom vätskor och sprayburkar.
  • Saker som luktar starkt och/eller kan påverka andras förråd.
  • Saker som kan dra till sig skadedjur.

Tänk även på att undersöka vad din Hemförsäkring täcker ifall något skulle hända med ditt förråd.


Styrelserum

Föreningen har ett styrelserum placerat på källarplan på Neversvägen 39.


Sophus

Det finns två gemensamma sophus tillhörande föreningen, ett för varje hus. Här finns sopkärl för källsortering av biomaterial, tidningar, kartong, glas, metall, plast och batteri.

Det är mycket viktigt att sopsortera rätt inte bara av miljöskäl utan även för att följa gällande lagar och regler samt av ekonomiska skäl. Det är vi medlemmar som gemensamt betalar avgifterna för detta och avgiften blir högre om man sopsorterar felaktigt!

På portalen sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan:  Naturvårdsverket, El-kretsen, Förpacknings och tidningsinsamlingen, samt Avfall Sverige

Mer information finns även på SYSAV.