Inglasning av balkong

För inglasning av balkong krävs bygglov. Föreningen hade tidigare ett generellt bygglov som gällde till 2011-04-25. Det innebär att arbetet då skall vara avslutat, och nu måste man ansöka om nytt bygglov.

Om du är intresserad av att glasa in din balkong, kontakta styrelsen och/eller Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun för vidare information gällande bygglovsprocessen.

Tidigare leverantörer för inglasning av balkong:

  • Boltenstern Trading AB
  • Windoor Sverige AB