Pantsättning

En bostadsrättshavare kan pantsätta rätten att förfoga över sin lägenhet som säkerhet för ett lån. Man brukar säga att man belånar bostadsrätten eller att bostadsrätten pantsätts.

Pantsättning

En pantsättning av en bostadsrätt blir giltig när bostadsrättsföreningen underrättas om pantsättningen, så kallad denuntiation. Föreningen ska då enligt lag registrera underrättelsen i den lägenhetsförteckning som föreningen är skyldig att föra.

Eftersom Riksbyggen för närvarande är vår ekonomiska förvaltare så ska meddelande om pantsättning skickas direkt till (ej i styrelsens brevlåda):

Riksbyggen Servicecenter
Box 540
721 09 Västerås

En bostadsrätt kan pantsättas antingen som säkerhet för en viss kredit eller för samtliga krediter en låntagare har (generell säkerhet). Det går också att pantsätta till ett visst begränsat belopp.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift är en avgift för föreningens arbete med anteckning om pantsättning i föreningens lägenhetsförteckning.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt tar bostadsrättföreningen ut en avgift på 1% av ett prisbasbelopp.

Gemensam bostad

Bostadsrättshavarens make, registrerade partner eller sambo måste godkänna pantsättningen om det är deras gemensamma bostad. Annars är pantsättningen inte giltig.

Det går också att andrahandspantsätta en bostadsrätt. Även då ska föreningen meddelas för att pantsättningen ska vara giltig.

Pantsatt bostadsrätt kan överlåtas

Det finns inget som hindrar dig från att sälja eller ge bort din bostadsrätt. Det går också att testamentera eller bodela bort bostadsrätten eller låta den gå i arv. Långivaren har panträtten kvar och den följer med bostadsrätten vilket innebär att den som övertar bostadsrätten även övertar betalningsansvaret för de lån bostadsrätten pantsatts för.