Parkering

Översiktskarta över närområde

I Parkeringshuset som förvaltas gemensamt av Samfälligheten Solfångaren finns parkeringsplatser som tillhör föreningen.

För att ställa er i kö för parkeringsplats behöver ni ett konto på Mitt Riksbyggen, logga in och klicka på ”Hantera bilplatser & förråd”. Här hittar du även mer information om köregler etc.

Kort fakta:

  • 52 st. parkeringsplatser
    • 46 under tak
    • 6 på takplan.
  • Hyra 400 kr/mån (under tak) 250 kr/mån (takplan).
  • 5 st. MC-platser (under tak) 125 kr/mån.

Besöksparkeringen på området sköts av LKP.