Samfälligheten

Samfälligheten Solfångaren består förutom vår förening av Brf Solhöjden på Neversvägen 31-35 samt Heimstadens fastigheter på Neversvägen 41-45.

Detta hanteras av Samfälligheten Solfångaren.

Vår förening ingår i en gemensamhetsanläggning som omfattar parkeringshus, gästparkering, allmänna ytor, skötsel av gång- och cykelväg, underhåll av lekplats, klippa och hålla i ordning gräsmattor och buskar med mera.

Representanter i Samfälligheten Solfångaren:

Anders Glänneskog [Ordinarie]
Jörgen Olofsson [Suppleant]