Om att bo i bostadsrätt

Medlem i bostadsrätt ger medinflytande

Som bostadsrättsinnehavare är du alltid knuten till medlemskap i en bostadsrättsförening. Du äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen, vilken i sin tur äger fastigheten och marken där du bor. Detta betyder att du har ett reellt medinflytande i fastigheten och din ställning är därför betydligt starkare än hyresgästens. Läs även under punkten medlemsdemokrati.

Äger och förvaltar tillsammans

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar föreningens bostäder och de gemensamma anläggningarna. Du har en besittningsrätt till din lägenhet som är obegränsad i tid, vilket innebär att du enbart kan sägas upp för avflyttning om du inte betalar fastlagda avgifter till föreningen eller allvarligt bryter mot föreningens ordningsregler för boendet. Läs mer under punkten stadgar vilka regler Brf. Solfångaren 5 i Lund har.

Vid försäljning

Du har rätt att sälja din lägenhet till i stort sett vem som helst och till valfritt pris. Föreningen kan endast motsätta sig överlåtelsen om köparen inte är skötsam eller har otillräcklig ekonomi. Läs mer om detta under punkten att tänka på vid försäljning.

Lagar som reglerar bostadsätt

Bostadsrättslag (1991:614)
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar