Information om övergång till Digital-TV

Om man har en TV som är nyare än 2008, är denna troligen redan förberedd för digital sändning. Om så inte är fallet måste man antingen köpa en ny TV (tyvärr), eller komplettera med en digitalbox. Det senare alternativet är inte det bästa, eftersom det troligen ger en rätt dålig bild på en äldre TV, typ ”tjock-TV”.

Det finns en beskrivning om hur ska göra skiftet från analog till digital mottagning på följande ComHem-länkar.
Information om digital-TV: https://www.comhem.se/tv/digitalisering
Instruktionsfilm: https://youtu.be/w_lJTxRq6t4