Inget vatten i husen / Water off in both houses

Det saknas kranvatten i båda husen. Det är felanmält till VA Syd. Det verkar vara ett problem som påverkar hela området och felsökning pågår. Tänk på att låta vattnet rinna en stund när det kommer tillbaka!

There is no tap water in our buildings. This has been reported to VA Syd that is currently trying to solve it. It affects the whole neighbourhood. Please let the water run for a while when in comes back again!