Vatten avstängt fredag 8 januari 07:30-11:00 / Water shut off Friday January 8 07:30-11:00

På grund av ett ventilbyte kommer vattnet att stängas av i föreningens hus fredag 08 januari från kl. 07:30 till 11:30. Tappa gärna upp vatten i kärl om ni är hemma. Fel på ventilen var orsaken till att du tyvärr eventuellt var utan vatten även under förmiddagen idag, torsdag. Följ utvecklingen på www.vasyd.se
 
Due to a valve change the tap water will be shut off Friday January 8 07:30-11:00. Make sure to fill fill up containers with water before that. The malfunctioning valve was the reason for the water being off today. Please follow the development on www.vasyd.se