Försäljning

Några saker som är viktiga att tänka på om du går i försäljningstankar


Styrelsen måste godkänna köpare som ny medlem i föreningen

Föreningens styrelse måste godkänna en köpare som ny medlem för att köpet skall gå i lås. Den som har förvärvat en bostadsrätt måste själv ansöka om medlemskap omedelbart efter förvärvet. Det kan därav vara lämpligt att skaffa ett förhandsbesked från styrelsen innan förvärvet sker.

Beslut

De praktiska förberedande detaljerna innan ett beslut från styrelsen sköter vår förvaltare Riksbyggen, ta därför kontakt med dem i dessa frågor inledningsvis så påskyndar ni ärendet. Information och blanketter finns om du loggar in i Mitt Riksbyggen.

En sedvanlig kreditprövning kommer att göras.

Nekat medlemskap?

Föreningen kan neka medlemskap om det t.ex. är uppenbart att köparen inte har tänkt bo i lägenheten själv, utan planerar att hyra ut den i andra hand. Skulle medlemskap nekas finns möjlighet att få ärendet prövat även av Hyresnämnden. Ny ägare har då en månad på sig efter att man förvärvat bostadsrätten.


Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift är en administrativ avgift som föreningen tar ut av säljaren när en bostadsrätt överlåts. För administrationen av överlåtelser debiterar Riksbyggen, bostadsrättshavaren 2,5% av basbeloppet per överlåtelse på uppdrag av bostadsrättsföreningen.

Läs även under avsnittet Överlåtelse


Säljarens ansvar

Är du som säljare medveten om något fel eller brist i din lägenhet, måste du tala om detta för köparen.


Köparens ansvar

Köparen har undersökningsplikt. Det kan vara svårt att i efterhand hävda fel och brister som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Vid överlåtelse av bostadsrätter gäller normalt köplagens regler.

Föreningens ekonomiska förvaltare, Riksbyggen lämnar en kontrolluppgift över varje överlåten bostadsrätt, dels till överlåtaren (säljaren, givaren) och dels till Skatteverket.


Generell information och tips

Handpenning

De flesta köpeavtal brukar innehålla en bestämmelse om att säljaren har rätt till skadestånd om inte köparen fullgör sina åtaganden, dvs. om köparen inte betalar hela köpeskillingen i tid. Det är vanligt att man avtalar att säljaren får behålla handpenningen.

Lägenhetspärm

Kom ihåg att lägenhetspärmen med skötselanvisningar skall överlämnas till de nya ägarna av bostadsrätten.

Nycklar

Till lägenheten hör 6 stycken lägenhetsnycklar samt 2 stycken nycklar till postbox. Se till att ni överlämnar samtliga nycklar vid försäljning.

Skriftligt avtal

Det formella är viktigt när du säljer en bostadsrätt. Avtalet måste vara skriftligt och innehålla vissa punkter för att vara giltigt.

  • Köpeavtalet måste undertecknas av både köparen och säljaren.
    Dessutom måste din partner eller sambo godkänna försäljningen om det är en gemensam bostad.
  • Det skall tydligt framgå vilken lägenhet som säljs samt försäljningspriset.
  • Avtalet skal dateras.
  • Om inte priset är korrekt angivet i köpeavtalet är avtalet ogiltigt, ett bestämt belopp eller beräkningsgrund eller formel som medger en beräkning av köpeskillingen.

Skatteverket

Information från Skatteverket angående försäljning av bostadsrätt. Läs mer här

Parkeringsplats

Parkeringsplats är inte kopplad till lägenheten utan köpare behöver ansöka. Se Parkeringsplats